Bestuur

Als er clubgerelateerde problemen, vragen, opmerkingen of ideeën zijn dan kun je met één van deze personen contact opnemen.

De 4 bestuursleden…

Voorzitter – Ivo Van Vlerken

Sinds jaren draag ik deze club een warm hart toe. Daarom draag ik graag mijn steentje bij het beheer van de club.
Secretaris – Patrick DecolvenaerePenningmeester – Erna Baeke

Reeds jaren ben ik samen met mijn man Jean Pierre lid van de Torentrappers. Hierbij wil ik graag meer betekenen en neem ik het beheer van de centjes voor mijn rekening.Verantwoordelijke ritten – Jean Pierre Roels